1/2013

KORICA Micro Macro & Mezzo Geo Information


Nr/No 
1;  Viti/Year 2013

UDC: 91

ISSN: 1857-9000 (paper version)
ISSN: 1857-9019 (digital version)

 

 

[wpdm_package id=’182′]

CONTENTS:

Papers in English language (free downloadable):

1. Territorial – spatial organization of the municipality of Prishtina with its suburbs and metropolitan development opportunities
Ibrahim Ramadani
UDC: 342.26 (497.115)
1
2. Evaluation of Cadastre and cadastral mapping in Albania
Pal Nikolli, Bashkim Idrizi, Ismail Kabashi and Murat Meha
UDC: 349.418.071.2 (496.5)
11
3. The influence of Environmental NGO-s, in the implementation of three main pillars of the Aarhus Convention in the Republic of Kosovo
Zymer Mrasori and Ferim Gashi
UDC: 504.5:502.14 (497.115)
24
4. Some spatial data refer to Albanian mountain zones regarding on human health
Bilall Draçi and Pal Nikolli
UDC: 911.3:551.4.035 (496.5)
34

Punime në gjuhën shqipe (të lira për shkarkim):

5. Planifikimi hapësinor i qëndrueshëm
Ferim Gashi
UDC: 711.4                         
43
6. Analiza e funksionit të harxhimeve nga aspekti i ekonomisë kibernetike
Shaqir Elezaj dhe Baki Koleci
UDC: 330.46:657.471.1:311.15                         
50
7. Zhvillimet demografike dhe problematika shoqëruese në hapësirën sociogjeografike të Laprakës
Brunilda Osmovi-Bibe
UDC: 314 (496.5) “1991/2010”                         
61
8. Problemet bashkëkohore të qyteteve të Maqedonisë
Zija Zimeri
UDC: 316.334.56 (497.711); 711.451 (497.711); 911.2 (497.711)  
67
9. Analiza e aftësive menaxheriale perms ekonomisë kibernetike
Shaqir Elezaj dhe Robert DimitrovskiUDC: 330.46:005.95-051                       
77

KORICA Micro Macro & Mezzo Geo Information

image  image (1)